Zakres usług

Usługi z zakresu Geotechniki i Geologii Inżynierskiej:

Badanie i dokumentowanie podłoża gruntowego:

 • Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego – rozpoznanie podłoża gruntowego w celu adaptacji projektu budowlanego lub  rozpoczęcia projektowania. Badania są niezbędne do uzyskania informacji o podłożu gruntowym i umożliwią poprawne zaprojektowanie obiektu.
 • Projekt Robót Geologicznych
 • Projekt Geotechniczny
 • Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska

Kompleksowa Obsługa Geotechniczna Budów:

 • Kontrola zagęszczenia gruntu – Zagęszczenie gruntu sprawdzamy używając sondy DPL, płyty dynamicznej lub statycznej. Badanie pozwala ustalić, czy grunt został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w projekcie. Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane są protokołem. 
 • Kontrola nośności gruntu – Przeprowadzamy kontrolę nośności gruntu płytą statyczną VSS lub płytą dynamiczną w zależności od potrzeb.
 • Kontrola gruntu spoistego w wykopie – Na gruntach spoistych zalegających w wykopie przeprowadzamy badanie stopnia plastyczności in situ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
 • Badania laboratoryjne gruntów, w tym badania zanieczyszczeń i agresywności wód gruntowych,

Konsultacje z zakresu geologii inżynierskiej i budownictwa

Dodatkowe Usługi spoza zakresu geotechniki (to też na pewno Ci się przyda):

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Obsługa geodezyjna  DRAFT Marek Zawadzki- tel: +48 794 994 814

 • Sporządzenie map do celów projektowych,
 • Wyznaczanie w terenie budynków, osi budynku etc.
 • Wyznaczanie granic działki,

Adaptacja projektu budowlanego

 • Jeżeli jesteś w posiadaniu gotowego projektu zakupionego w Internecie, możemy zaoferować również adaptację projektów budowlanych. 

Nadzory budowlane

 • W ofercie mamy również usługi z zakresu nadzoru budowlanego – Kierownik Budowy.