Zakres usług

Opinia Geotechniczna

Rozpoznanie podłoża gruntowego w celu adaptacji projektu budowlanego lub  rozpoczęcia projektowania. Badania są niezbędne do uzyskania informacji o podłożu gruntowym i umożliwią poprawne zaprojektowanie fundamentów.

Po zakończeniu badań przekazujemy klientowi opinię geotechniczną. 

Adaptacja projektu budowlanego

Oferujemy również adaptację projektu budowlanego klienta w zakresie fundamentów. Jeżeli wystąpi taka potrzeba dokonujemy adaptacji w szerszym zakresie, również nie związanym z przeprowadzonym badaniem.

Kontrola zagęszczenia gruntu

Zagęszczenie gruntu sprawdzamy używając sondy DPL. Badanie pozwala ustalić, czy grunt został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w projekcie. Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane są protokołem. 

Kontrola nośności gruntu

Przeprowadzamy kontrolę nośności gruntu płytą statyczną VSS lub płytą dynamiczną w zależności od potrzeb.

Kontrola gruntu spoistego w wykopie

Na gruntach spoistych zalegających w wykopie przeprowadzamy badanie stopnia plastyczności in situ.

Nadzory budowlane

W ofercie mamy również usługi z zakresu nadzoru budowlanego – Kierownik Budowy.