Zakres usług

Badanie i dokumentowanie podłoża gruntowego:

  • Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego – rozpoznanie podłoża gruntowego w celu adaptacji projektu budowlanego lub  rozpoczęcia projektowania. Badania są niezbędne do uzyskania informacji o podłożu gruntowym i umożliwią poprawne zaprojektowanie obiektu.
  • Projekt Robót Geologicznych
  • Projekt Geotechniczny
  • Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska

Kompleksowa Obsługa Geotechniczna Budów:

  • Kontrola zagęszczenia gruntu – Zagęszczenie gruntu sprawdzamy używając sondy DPL, płyty dynamicznej lub statycznej. Badanie pozwala ustalić, czy grunt został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w projekcie. Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane są protokołem. 
  • Kontrola nośności gruntu – Przeprowadzamy kontrolę nośności gruntu płytą statyczną VSS lub płytą dynamiczną w zależności od potrzeb.
  • Kontrola gruntu spoistego w wykopie – Na gruntach spoistych zalegających w wykopie przeprowadzamy badanie stopnia plastyczności in situ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
  • Badania laboratoryjne gruntów, w tym badania zanieczyszczeń i agresywności wód gruntowych,

Konsultacje z zakresu geologii inżynierskiej i budownictwa

Obsługa geodezyjna – Gorzów Wielkopolski, lubuskie – tel: +48 794 994 814

Adaptacja projektu budowlanego

Jeżeli jesteś w posiadaniu gotowego projektu zakupionego w internecie, możemy zaoferować również adaptację projektów budowlanych.

Nadzory budowlane

W ofercie mamy również usługi z zakresu nadzoru budowlanego – Kierownik Budowy.