Opinia geotechniczna Gorzów Wielkopolski

Sporządzamy opinie geotechniczne w Gorzowie Wielkopolskim, całym województwie lubuskim i w okolicach. Obsługujemy w tym aspekcie inwestycje prywatne, komercyjne, a także publiczne. W każdym wypadku dbamy o to, aby dokumentacja spełniała techniczne oraz prawne wymogi, a także pozwoliła inwestorom w legalny oraz bezpieczny sposób kontynuować inwestycję.

 

Kiedy jest Ci potrzebna opinie geotechniczna?

Opinię geotechniczną trzeba sporządzić za każdym razem, kiedy planujesz rozpocząć inwestycję wymagającą stworzenia i dostosowania do konkretnych warunków projektu architektoniczno-budowlanego. Sporządzona przez nas dokumentacje nadaje inwestycji określoną kategorię geotechniczną, która odnosi się do prognozowanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych i określenie zakresu badań, jakie będzie trzeba przeprowadzić na danym obszarze. Procedura ma na celu dostosowanie parametrów wznoszonego obiektu do nośności gruntu, na którym ten powstaje i jego specyfiki.

Sporządzenie opinii geotechnicznej wymaga przeprowadzenia badań geotechnicznych. Realizujemy je przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który zapewnia wysoką precyzję analiz.

 

Jak wygląda sporządzenie opinii geotechnicznej?

Sporządzenie opinii geotechnicznej polega na:

  • wykonaniu odwiertów i sondowania,
  • określeniu specyfiki gruntu,
  • zbadaniu przebiegu warstw gleby, występujących na obszarze objętym inwestycją,
  • sporządzeniu dokumentacji z przeprowadzonej procedury.

Na każdym etapie współpracy zapewniamy inwestorom merytoryczne wsparcie. Odpowiadamy na pojawiające się pytania, doradzamy i omawiamy wyniki analiz. Dzięki temu wiesz, dosłownie i w przenośni, na czym stoisz, a także, jak rozpocząć i kontynuować swoją inwestycję.

Zapraszamy do współpracy.