Opinie geologiczne Gorzów Wielkopolski

Sporządzamy opinie geologiczne w Gorzowie Wielkopolskim. Są one niezbędne m.in. w związku z ubieganiem się o pozwolenie na budowę, ale również w przypadku zakupu konkretnej nieruchomości. Pozwalają oszacować jej wartość w sensie inwestycyjnym i wskazać potencjalnemu nabywcy zagrożenia i potencjał danego obszaru.

Sporządzenie opinii wymaga przede wszystkim badań w terenie. Wykonujemy je przy użyciu specjalistycznego sprzętu i na podstawie uprawnień. Dzięki temu mają precyzyjny charakter, pozwalają zadbać o stabilność budynku w przyszłości i bezpieczeństwo całej inwestycji. Mają także legalnie obowiązujący charakter, więc mogą zostać wykorzystane m.in. w postępowaniu administracyjnym.

 

Jak wygląda sporządzanie opinii geologicznych?

Sporządzenie opinii geologicznych polega na:

  • przeprowadzeniu badań w terenie,
  • opracowaniu raportu geotechnicznego i opinii w tym zakresie,
  • wykonaniu badań podłoża gruntowego,
  • przedstawieniu wyników analiz w dokumentacji,
  • omówieniu z inwestorem badań oraz wynikających z nich zaleceń i rekomendacji.

Sporządzamy nie tylko opinie geologiczne, ale również m.in. opinie hydrogeologiczne, które mają kluczowe znaczenie w kontekście dokonania oceny wpływu konkretnej inwestycji na infrastrukturę wodną.

Każdy dokument jest opracowywany z dbałością o aspekty techniczno-prawne. Dzięki temu mamy pewność, że zapewni Ci bezpieczeństwo w kontekście inwestycyjnym. Będzie stanowił również podstawę podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących projektu architektoniczno-budowlanego, w tym zastosowanych technik i materiałów.

Zapraszamy do współpracy. Zapewniamy sprawną i fachową realizację. Mamy uprawnienia budowlane i geologiczne, dzięki którym każde zlecenie jest realizowane w oparciu o najwyższe standardy dotyczące jakości.