Badania geologiczne Gorzów Wielkopolski

Wykonujemy badania geologiczne w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie dwóch kluczowych aspektów: poziomu nośności gruntu oraz wykluczenie lub potwierdzenie występowania niekorzystnych zjawisk na konkretnym terenie (w tym m.in. osuwisk).

Badania należy przeprowadzać w związku z planowaną inwestycją budowlaną na danym obszarze — wówczas są one obowiązkowe do uzyskania pozwolenia na budowę. Warto jednak powierzyć nam dokonanie oceny terenu również w innych sytuacjach, w tym m.in. po odziedziczeniu gruntów i chęci przeznaczenia ich na cele budowlane, rekreacyjne bądź inwestycyjne lub w związku z chęcią zakupu konkretnej nieruchomości.

 

Co obejmują badania geologiczne?

Badania geologiczne obejmują:

  • analizę dokumentacji sporządzonej dla danego terenu,
  • dokonanie oceny badań sporządzonych dla gruntów sąsiadujących z terenem poddanym badaniom,
  • oględziny terenu i dokonania badań (wywierty i sondowanie),
  • dokonanie oceny pobranych próbek w warunkach laboratoryjnych,
  • sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej procedury.

Przeprowadzamy nie tylko badania geologiczne, ale również m.in. badania geotechniczne, które pozwalają m.in. określić rodzaj gruntu czy wskazać poziom wód gruntowych. Jeśli planujesz inwestycję na danym terenie, zalecamy przeprowadzenie kompleksowych analiz geologicznych i geotechnicznych w celu uzyskania pełnych informacji na temat przydatności inwestycyjnej interesującej Cię nieruchomości.

Badania są realizowane przez doświadczonych inżynierów. Dzięki temu masz pewność, że ich wyniki odzwierciedlają stan faktyczny i pozwolą CI uzyskać pełną wiedzę na temat analizowanych czynników. Omówimy z Tobą wyniki analizy i odpowiemy na Twoje pytania, abyś miał pewność, że każdy z aspektów jest dla Ciebie jasny i mógł dalej realizować plany związane z zagospodarowaniem terenu.

Zapraszamy do współpracy.