Opinia hydrogeologiczna Gorzów Wielkopolski

Sporządzamy dokument, jakim jest opinia hydrogeologiczna. W Gorzowie Wielkopolskim współpracujemy w tym zakresie z klientami indywidualnymi oraz z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi. Nasze zaplecze, kwalifikacje i doświadczenie pozwalają obsługiwać zarówno niewielkie, jak i rozbudowane projekty.

Opinia hydrogeologiczna umożliwia dokonanie oceny i analizy warunków hydrogeologicznych na wskazanym obszarze. Jest ona związana z występowaniem oraz ruchem wód podziemnych, a także zagrożeniem lub potencjałem, jakie te zjawiska wywołują w związku z planowaną na danym obszarze inwestycją.

Dokumenty, poza wskazaniem ryzyka lub potencjału, zawierają także rekomendacje dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i infrastrukturę.

 

Jak sporządza się opinię hydrogeologiczną?

Opracowanie opinii hydrogeologicznej wymaga:

  • sporządzenia charakterystyki geologicznej danego gruntu — wykonujemy badania gruntu, które pozwalają wydać stosowną opinię w tym zakresie;
  • analizy wód gruntowych — chodzi w tym wypadku o zbadanie poziomu, głębokości, ruchu, jakości czy pojemności;
  • analizy potencjału i ryzyka, a także wskazanie rekomendacji działań, które należy podjąć w określonej sytuacji;
  • ujęcia wyników analiz w dokumentacji.

Każdy z aspektów jest realizowany przez doświadczonych specjalistów z dziedziny geologii, ponieważ wiemy, jak duży ma wpływ na bezpieczeństwo inwestycji na danym obszarze — zarówno dla inwestora, jak i środowiska oraz powstałej na danym obszarze infrastruktury.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu. Omówimy przebieg badań niezbędnych do przeprowadzenia w celu wydania opinii, a także wskażemy termin realizacji.