Badania geotechniczne Gorzów Wielkopolski

Wykonujemy badania geotechniczne w Gorzowie Wielkopolskim. Pozwalają one przede wszystkim określić rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych i ich wahania. W związku z tym są one konieczne do zrealizowania przede wszystkim w związku z planami dotyczącymi budowy na konkretnym terenie.

Wykonując badania, uzyskujemy informacje również na temat warstw gruntu na danym obszarze, w tym również warstwy nośnej. Pozyskane informacje pozwalają jednoznacznie określić, jakie parametry techniczne powinny mieć budynki posadowione na konkretnym terenie, aby cała konstrukcja była bezpieczna i odpowiednio ustabilizowana.

Badania geotechniczne realizujemy na zlecenie klientów indywidualnych, biur projektowych, deweloperów. W każdym wypadku zapewniamy sprawną i terminową realizację zleceń, a także rzetelność, która przekłada się na bezpieczeństwo całej inwestycji.

 

Przebieg badań geotechnicznych

Badania geotechniczne przeprowadza się w terenie. W tym celu udajemy się na obszar wskazany przez inwestora i wywiercamy otwory na odpowiedniej głębokości. Pobieramy wówczas próbki gruntu i poddajemy je ocenie. Jeśli mamy wątpliwości co do opinii na ich temat, przekazujemy je do badań laboratoryjnych w celu przeprowadzenia dodatkowej analizy.

W trakcie badań określamy m.in. obecność wody na konkretnych głębokościach, gęstość i inne właściwości gleby. Z całej procedury sporządzamy opinię, która ma dwie części: opisową i graficzną. Omawiamy z klientami wyniki analiz i doradzamy, co należy zrobić w związku z nimi.

Zapraszamy do współpracy.