Audyty energetyczne Gorzów Wielkopolski

Wykonujemy audyty energetyczne w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumentacja umożliwia wskazanie obszarów, które przyczyniają się do strat energii w budynku, a także zaproponowanie inwestorom rozwiązań, które pozwolą w przyszłości generować oszczędności — zarówno w kontekście finansowym, jak i ekologicznym.

Dokumentacja jest sporządzana przez wykwalifikowanych specjalistów. Spełnia techniczno-prawne wymogi i ma prawnie obowiązujący charakter. W związku z tym może być wykorzystana m.in. w związku z ubieganiem się o środki z budżetu państwa na termomodernizację.

 

Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny zawiera informacje dotyczące:

  • oceny stanu technicznego budynku w odniesieniu do zużycia energii,
  • obszarów wymagających poprawy/ulepszeń/wymiany,
  • sposobów dokonania modernizacji (wskazanie konkretnych rozwiązań),
  • wyceny poszczególnych propozycji w zakresie modernizacji,
  • wyliczeń odnoszących się do zwrotu poniesionych nakładów.

Dokumentacja jest sporządzana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, technologiczną oraz ekonomiczną. Dzięki temu stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów konkretnych działań, a także wskazanie propozycji obniżenia kosztów eksploatowania budynku, które są możliwe do zastosowania w konkretnych warunkach.

Jeśli remontujesz budynek lub zastanawiasz się nad jego modernizacją, z pewnością rozważasz również kwestie infrastruktury wodno-sanitarnej. Jeśli zastanawiasz się nad zastosowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonamy dla Ciebie opinię hydrologiczną, która pozwoli dopasować specyfikę instalacji do warunków panujących na danym terenie.

 

Kiedy warto sporządzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny warto sporządzić zawsze wtedy, gdy zależy Ci na oszczędnościach związanych z bieżącym użytkowaniem budynku. Dokument będzie również przydatny m.in. w związku z chęcią uzyskania dofinansowania na termomodernizację. Warto sięgnąć po fachową opinię również po zakupie nowej nieruchomości, aby poznać realny koszt jej użytkowania i sposób na jego zoptymalizowanie.

Zapraszamy do współpracy.