Pomiary zagęszczenia i nośności — geotechniczna obsługa budowy


mężczyzna dokonujący pomiarówWykonujemy pomiary zagęszczenia gruntu, przeprowadzamy je przy użyciu sondy DPL, płyty dynamicznej oraz statycznej. Pozwala nam to ustalić, czy grunt, na którym ma zostać umieszczony budynek, przygotowany jest zgodnie z określonymi wymogami w projekcie. Ponadto kontrolujemy jego nośność, a do tych działań używamy płyty statycznej VSS oraz płyty dynamicznej w zależności od potrzeb. Nasza oferta obejmuje również wykonywanie kontroli gruntu spoistego w wykopie, tutaj przeprowadzamy badania plastyczności in situ, co następnie potwierdzamy odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Jesteśmy także w stanie wykonać badania laboratoryjne gruntów dla zanieczyszczeń czy też agresywności wód gruntowych.

 

Z czego wynika nośność podłoża gruntowego?

Nośność gruntu to przede wszystkim jego wytrzymałość na ewentualne obciążenia. Dzięki badaniom jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na danym terenie możliwe jest postawienie zabudowy, a jeśli nie, co należy zrobić, aby taka opcja mogła mieć miejsce. Nośność podłoża zależy od kilku czynników, jest to przede wszystkim rodzaj gruntu, dla przykładu nienadający się do zabudowy jest grunt organiczny, taki jak gytia lub torf. Ponadto ma na nie wpływ woda gruntowa, stopień plastyczności, zawartość frakcji iłowej czy też wskaźnik zagęszczenia. Zleć nam przeprowadzenie badań nośności, aby mieć pewność co do jakości podłoża.