Badania gruntu Gorzów Wielkopolski

Przeprowadzamy badania gruntu w Gorzowie Wielkopolskim. Umożliwiają one dokonanie oceny jakości podłoża na wskazanym obszarze, a także określenie głębokości wód gruntowych. Wykonuje się je przede wszystkim poprzez odwiercenia i sondowanie w kilku punktach na danej działce. Umożliwia to wystawienie opinii dotyczącej warunków występujących na całym obszarze.

 

Kiedy wykonać badania gruntowe?

Badania gruntowe w Gorzowie Wielkopolskim wykonuje się m.in. w związku z:

  • dopełnieniem formalności wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę domu/budynku komercyjnego/rolniczego;
  • chęcią zlokalizowania źródła problemów takich jak m.in. pękanie murów i inne problemy konstrukcyjne czy zapadanie się podłoża;
  • próbą dokonania oceny przydatności konkretnego gruntu w sensie inwestycyjnym jeszcze przed zakupem nieruchomości.

Wykonujemy badania geotechniczne i geologiczne gruntu. W każdym wypadku z przeprowadzanych procedur sporządzamy dokumentację opisową oraz graficzną. Omawiamy również ze zleceniodawcami przebieg analiz oraz ich wyniki, doradzając, jakie kroki mogą podjąć np. w związku z określonym poziomem wód gruntowych czy po wystąpieniu problemów z nośnością.

 

Dlaczego warto nam powierzyć przeprowadzenie badań gruntu?

Mamy doświadczenie i kwalifikacje, które pozwalają nam w legalny sposób realizować tego typu prace. Dzięki temu zyskujesz pewność, że zostaną one przeprowadzone z dbałością o każdy szczegół, w tym przede wszystkim o aspekty techniczno-prawne. To zapewni Twojej inwestycji bezpieczeństwo i wymaganą stabilność. Co więcej, sporządzona przez nas dokumentacja ma obowiązującą moc prawną, dlatego może być wykorzystana m.in. w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.