Opinia hydrologiczna Gorzów Wielkopolski

Jednym z dokumentów, który sporządzamy, jest opinia hydrologiczna. W Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzamy badania w terenie, analizujemy ich wyniki i przedstawiamy je w stosownym raporcie. Omawiamy je również z inwestorami i przedstawiamy zalecenia dotyczące konkretnej inwestycji w związku z wydaną opinią.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, ale nie tylko. Realizujemy również zlecenia dla biur projektowych i przedsiębiorców. W każdym wypadku wykonujemy swoją pracę z należytą starannością i na podstawie wymogów techniczno-prawnych dla konkretnego typu inwestycji.

 

Czym jest opinia hydrologiczna?

Opinia hydrologiczna to dokument, w którym są zawarte dane dotyczące:

  • wód podziemnych,
  • procesów oddziaływania podziemnej hydrosfery m.in. na działalność człowieka,
  • ekonomicznego i legalnego realizowania inwestycji na danym obszarze z uwzględnieniem występujących na nim warunków wodnych.

Bierzemy udział również w innych procesach związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej, które są obowiązkowe dla nowych budynkach.

Sprawdzamy też jakość i przydatność gruntu w kontekście realizacji na danym obszarze budynków o konkretnych parametrach i wiele innych. Dbamy przy tym o bezpieczeństwo inwestycji, a także ochronę klientów przed problemami konstrukcyjnymi wynikającymi z nieodpowiedniego dobrania materiałów budowlanych do warunków danego terenu.

Zapraszamy do współpracy.