Opinia geotechniczna — domy jednorodzinne


mężczyzna przy samochodzieSporządzamy profesjonalne opinie geotechniczne na potrzeby budowy domów jednorodzinnych. W skład naszych usług wchodzi między innymi stworzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz rozpoznanie podłoża w celu adaptacji projektu budowlanego. Nie jesteśmy w stanie rozpocząć projektowania, jeśli takich jeszcze nie było. Badania te są niezbędne do uzyskania wszelkich informacji na temat danego gruntu, co w następstwie umożliwia poprawne zaprojektowanie obiektu. Co więcej, chcemy zaznaczyć, że tworzymy projekty robót geologicznych, projekty geotechniczne oraz pełną dokumentację geologiczno-inżynierską.

 

Co powinno znaleźć się w dokumentach opiniujących?

W każdej opinii geotechnicznej powinny znaleźć się informacje o celu opracowania, charakterystyce projektowanej inwestycji czy też o topografii i zagospodarowaniu terenu. Ponadto w naszych dokumentach są wzmianki o geomorfologii i hipsometrii badanego gruntu. Przeprowadzamy także badania charakterystyki geologiczno — geotechnicznej podłoża, opisujemy rodzaj występujących gruntów na konkretnej głębokości. Następnie wnioskujemy badania, co wpływa oczywiście na możliwość posadowienia inwestycji. Dbamy jednocześnie o to, aby w każdej opinii geotechnicznej występowały zalecenia w tym, na przykład konieczność usunięcia wierzchnich warstw nasypów, wykonania wykopu fundamentowego tak, aby chroniony był przed napływem wód opadowych.