Geotechnika i geologia inżynierska


świder do wiertłaUsługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej – to tym zajmujemy się każdego dnia. Tworzymy opinie geotechniczne wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Rozpoznajemy podłoże w celu adaptacji projektu budowlanego. Wszystko po to, aby uzyskać wszelkie informacje dotyczące danego gruntu, co pozwoli w następstwie przygotować teren pod zabudowę. Tworzymy jednocześnie projekty robót geologicznych, projekty geotechniczne, a także dokumentację geologiczno-inżynierską. W celu omówienia szczegółów naszej współpracy zachęcamy do kontaktu.

 

Kompleksowa Obsługa Geotechniczna Budów

Świadczymy kompleksową obsługę geotechniczną budów, między innymi kontrolujemy zagęszczenia gruntu przy pomocy sondy DPL, płyty dynamicznej oraz statycznej. Kontroli podlega także nośność danego gruntu, tutaj wykorzystujemy płytę statyczną VSS lub płytę dynamiczną w zależności od potrzeb. W ofercie czeka także usługa kontroli gruntu spoistego w wykopie. Przeprowadzamy badania stopnia plastyczności in situ, co potwierdzamy następnie wpisem do dziennika budowy. Na koniec chcemy zauważyć, że usługi obejmują również badania laboratoryjne gruntów, takie jak badanie zanieczyszczeń i agresywności wód gruntowych.


mężczyzna dokonuje odwiertu

Opinia geotechniczna — domy jednorodzinne

Separator

 

Przeprowadzamy dla naszych klientów opinie geotechniczne niezbędne podczas budowy domu jednorodzinnego. Wykonujemy między innymi:

 • opinie wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • rozpoznanie podłoża gruntowego – określenie warunków gruntowo-wodnych,
 • określanie parametrów niezbędnych do zaprojektowania fundamentów.

 Czytaj więcej

laptop i dokumenty

Dokumentacje geologiczne i geotechniczne

Separator

 

Przygotowujemy pełną dokumentację geologiczną oraz geotechniczną na potrzeby rozpoczęcia prac budowlanych konkretnego obiektu. W ofercie:

 • projekt robót geologicznych,
 • projekt geotechniczny,
 • dokumentacja geologiczno-Inżynierska.

 Czytaj więcej

urządzenie do pomiarów zagęszczenia

Pomiary zagęszczenia i nośności — geotechniczna obsługa budowy

Separator

 

Oferujemy geotechniczną obsługę robót budowlanych w tym pomiary zagęszczenia i nośności gruntu. Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić:

 • kontrolę zagęszczenia i nośności gruntu,
 • sprawdzenie nośności pod kątem wymagań projektowych,
 • odbiory podłoża gruntowego.

 Czytaj więcej

próbki ziemi w woreczkach

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, operaty wodnoprawne

Separator

 

Jesteśmy w stanie przygotować pełną dokumentację dla przydomowej oczyszczalni ścieków również z wykonaniem operatu wodnoprawnego. Świadczymy usługi dla:

 • klientów indywidualnych,
 • przedsiębiorstw,
 • inwestorów firmowych.

 Czytaj więcej